YHTEYSTIEDOT
plahu.ry@gmail.com

HALLITUKSEN JÄSENET (v. 2020-2021)
Olga Pussinen
Ruslan Shevtcov
Arsi Pussinen

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA (v. 2020-2021)
Ruslan Shevtcov

TOIMINTAKERTOMUS (2019-2020)

Yhdistyksen tarkoitukset

Yhdistyksen tarkoituksena on: 
– ehkäistä nykyisen suomalaisen yhteiskunnan ryhmien eroamista; 
– tutkia suomalaisen yhteiskunnan eri sosiaali-, ikä- ja kulttuurisektoreita, niiden kontakteja ja yhteistoimintaa sekä maahanmuuttajien ja pakolaisten suomalaiseen yhteiskuntaan tuomat uudet naapuruudet; 
– toimia valtakunnallisena suomalaisten ja maahanmuuttajien kulttuuri- ja ystävyysseurana sekä edistää kulttuurien tuntemusta; 
– edistää maiden ja kansojen kulttuuriyhteistyötä sekä kanssakäymistä; 
– olla yleisavustajana eri sosiaali-, ikä- ja kulttuurisektoreiden yleishyödyllisessä toiminnassa; 
– harjoittaa omaa ja yhteistyökumppaneidemme tutkimus-, kulttuuri-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa, jotta ihmiset, ryhmät ja kulttuurit voivat elää samassa valtiossa lähekkäin, kommunikoida ja muodostaa yhtenäisyyttä erilaisista taustoista, kielistä ja arvomaailmoista huolimatta. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 
– järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on vaalia ja ylläpitää monikulttuurisia perinteitä ja siihen liittyviä tapoja; 
– suorittaa erilaisia sosiaali-, kulttuuri- ja kielitutkimuksia tarkastellakseen Suomen muuttuvia naapuruuksia useista eri näkökulmista; 
– kehittää seminaari-, konferenssi- ja koulutustoimintaa, sekä järjestää festivaaleja, näyttelyjä ja retkiä; 
– harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa; 
– on yhteistyössä erilaisiin yhteistyökumppanijärjestöihin – sekä suomalaisten että ulkomaalaisten.  on: 
– ehkäistä nykyisen suomalaisen yhteiskunnan ryhmien eroamista; 
– tutkia suomalaisen yhteiskunnan eri sosiaali-, ikä- ja kulttuurisektoreita, niiden kontakteja ja yhteistoimintaa sekä maahanmuuttajien ja pakolaisten suomalaiseen yhteiskuntaan tuomat uudet naapuruudet; 
– toimia valtakunnallisena suomalaisten ja maahanmuuttajien kulttuuri- ja ystävyysseurana sekä edistää kulttuurien tuntemusta; 
– edistää maiden ja kansojen kulttuuriyhteistyötä sekä kanssakäymistä; 
– olla yleisavustajana eri sosiaali-, ikä- ja kulttuurisektoreiden yleishyödyllisessä toiminnassa; 
– harjoittaa omaa ja yhteistyökumppaneidemme tutkimus-, kulttuuri-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa, jotta ihmiset, ryhmät ja kulttuurit voivat elää samassa valtiossa lähekkäin, kommunikoida ja muodostaa yhtenäisyyttä erilaisista taustoista, kielistä ja arvomaailmoista huolimatta.